Zmarnowali 2 mln zł

Zmarnowali 2 mln zł

Urzędnicy zmarnowali aż 2 mln zł dla niepełnosprawnych! W ubiegłym roku województwo wielkopolskie dostało 10 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 2 miliony złotych musiało zwrócić, bo urzędnicy nie potrafili wykorzystać tych pieniędzy. Niepełnosprawni z Wielkopolski są oburzeni.

Pani Iwona Nowak z Poznania ma syna z porażeniem mózgowym. Kobieta od 10 lat walczy z urzędami o to, aby w jej bloku zainstalować podjazd dla wózków.

- Wszystkie pisma kończyły się odmową. Nie możemy liczyć na żadną pomoc finansową - mówi Iwona Nowak, matka niepełnosprawnego Marcina.  

Dotacjami przekazywanymi z PFRON - u zarządza Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Jego pracownicy odmawiają komentarza. Pracę ośrodka nadzoruje Urząd Marszałkowski.

- Niestety dość późno dostaliśmy dodatkowe środki z PFRON - u. Wykorzystaliśmy tylko 1 mln zł. Około 2 mln musieliśmy zwrócić - tłumaczy Krystyna Poślednia z zarządu Województwa wielkopolskiego.

Z funduszy przekazanych Urzędowi Marszałkowskiemu mogły także skorzystać wielkopolskie zakłady pracy chronionej. Pieniądze przeznaczone były na szkolenia pracowników oraz pożyczki. Okazuje się, że wiele zakładów pracy chronionej nic o tym nie wiedziało.

- 2 mln zł które mogły zostać w Wielkopolsce popłynęły z powrotem do Warszawy. Teraz są w nadwyżce z ubiegłego roku. Fundusz rozdzieli je na wszystkie województwa. Jeżeli coś dla nas wpłynie to 1/16 z niewydanej sumy - mówi Zbigniew Czerwiński, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. *

* skrót materiału

Reporter: Paulina Łosiewicz