Mobbing w podstawówce

Mobbing w podstawówce

Alicja Lament została dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 28 w Radomiu we wrześniu 2002 roku. Nauczyciele i pracownicy szkoły twierdzą, że od tego czasu zaczęła się ich gehenna. Oskarżają swoją przełożoną, że stosowała wobec nich mobbing. Dyrektorka miała wszystkich zastraszać, terroryzować, a nawet grozić wyrzuceniem z pracy.

Pani Bożenna jest sekretarką dyrektorki szkoły. Od kilku tygodni przebywa na zwolnieniu lekarskim. Jest pod opieką lekarza psychiatry, zażywa silne leki antydepresyjne. Twierdzi, że do takie stanu doprowadziła ją jej przełożona.

Pani Urszula Stankowska, która od 15 lat pracuje w szkole jako woźna, również jest na zwolnieniu lekarskim. Opowiadając o zachowaniu dyrektorki, nie może opanować emocji. Mówi, że przed przyjściem pani dyrektor Lament do szkoły, panowała tu zupełnie inna atmosfera.  

Kilka dni temu pracownicy szkoły podjęli decyzję o tym, że nie będą już milczeć na temat tego, co dzieje się w szkole. Napisali pismo do prezydenta Radomia i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Pismo podpisało 34 pracowników.

Alicją Lament nie przyznaje się, że stosowała wobec swoich podwładnych mobbing.

Reporter: Karolina Miklewska  (Telewizja Polsat)