Nowy poseł z wyrokami

Nowy poseł z wyrokami

Marek Wojtera - radny Samoobrony, a dziś już poseł Samoobrony z okręgu sieradzkiego. Ma na swoim koncie dwa prawomocne wyroki: między innymi za spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął 15-letni chłopiec i za samowolę budowlana.

Reporterka Interwencji - Magda Dercz - odkryła także inne fakty z życia Marka Wojtery. Na przykład to, że pan poseł uzyskał koncesje na wydobycie kruszcu na podstawie nieważnego zaświadczenie. A tę koncesje wydał mu... brat - starosta.

- Ja jestem z opcji Samoobrona i jestem osobą silnie umocowaną politycznie - powiedział Marek Wojtera w rozmowie z dziennikarką Interwencji.  

Marek Wojtera to wieloletni radny, dziś poseł na Sejm z okręgu sieradzkiego, który 19 października zasiądzie w ławie poselskiej.

Poseł ma dwa prawomocne wyroki:

Pierwszy wyrok - nakaz karny z 2001 r. za samowolę budowlaną i za pobierania nielegalnie wody krótko mówiąc: kradzież wody.

Drugi wyrok - 2 lata w zawieszeniu na 3 lata za znaczne przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym i spowodowanie śmierci 15-letniego chłopca.

Ponadto, w Jackowie od 7 lat jego firma wydobywa kruszywo i - jak twierdzą mieszkańcy - niszczy miejscową infrastrukturę. Prace przy wydobyciu naruszyły m.in. gminną drogę. Niektórzy mieszkańcy od lat nie mogą dojechać do swoich posesji. Zniszczona droga to tylko jeden z problemów.

Okazuje się, że nowy poseł otrzymał koncesje na wydobycie kruszywa niezgodnie z przepisami. Potwierdza to Prokuratura Rejonowa w Łęczycy: koncesja została wydana na postawie sfałszowanego wpisu do dwóch zaświadczeń - powiedział nam Sławomir Erwiński.

Starosta w styczniu 2004 roku wystąpił do wójta o uzgodnienie wydania takiej koncesji. W lutym 2004 roku Stanisław Urbański, wójt gminy Daszyn wydał postanowienie, że nie może uzgodnić takiej koncesji.

Marek Wojtera mimo negatywnej opinii wójta gminy Daszyn, koncesję otrzymał. Przedłożył w starostwie powiatowym w Łęczycy inne dokumenty: zaświadczenia otrzymane od przewodniczącego Rady Gminy Daszyn, Marka Chwiałkowskiego. Prokuratura Rejonowa w Łęczycy skieruje akt oskarżenia przeciwko Markowi Chwiałkowskiego [za wydanie zaświadczeń - red.] z zarzutami przekroczenia uprawnień i poświadczenia nieprawdy. Przewodniczący Rady nie miał prawa zabierania głosu w tej sprawie, nie mówiąc już o wydaniu oświadczeń na piśmie.

Na podstawie zaświadczenia zgodę (koncesję) wydał starosta powiatowy w Łęczycy Zbigniew Wojtera - prywatnie rodzony brat Marka Wojtery.

Wkrótce poseł nowej kadencji, Marek Wojtera będzie musiał znaleźć czas dla sądu, gdyż nie wywiązał się z porozumienia z gminą, na mocy którego do 30 maja 2005 r. miał naprawić drogę [zniszczoną przy wydobyciu kruszca - red.]. Droga do dzisiaj nie została naprawiona.

(Telewizja Polsat)