Wykwalifikowani opiekunowie zawodzą...

Wykwalifikowani opiekunowie zawodzą...

We Wrocławiu powstało 28 rodzinnych domów dziecka. Niestety, niedawno dwa z nich zostały zlikwidowane, bo opiekunowie popadli w konflikt z prawem.

Ci pierwsi, Agnieszka i Piotr G. zostali oskarżeni o stosowanie surowych kar cielesnych i psychicznych. Ci drudzy, Dorota i Andrzej Ch. ukryli przed ich pracodawcami ciążący na nich wyrok. Dodatkowo Dorota Ch. sfałszowała świadectwo dojrzałości.

Jedno jest pewne: system selekcji opiekunów rodzinnych domów dziecka zawiódł, a odrzucone dzieci przechodzą z jednego do drugiego domu.  

Aby założyć rodzinny dom dziecka, trzeba złożyć świadectwo dojrzałości i niekaralności. Następnie należy przejść odpowiednie szkolenie, testy i rozmowy kwalifikacyjne. Całość trwa około 3 miesięcy. Potem, jeszcze przez miesiąc opiekunowie - pod okiem pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego- spotykają się z dziećmi.

Reporter: Karol Warda (Telewizja Polsat)