Kolejny proces chirurga

Kolejny proces chirurga

Poczynania tego chirurga śledziliśmy przez kilka miesięcy. Wszystko zaczęło się prawie rok temu. Pani Halina Rodziewicz opowiedziała nam o swojej nieudanej operacji plastycznej piersi, wykonanej przez Wojciecha D.

W wyniku naszego dziennikarskiego śledztwa okazało się, że Wojciech D. nigdy nie powinien przeprowadzić żadnej operacji plastycznej, bo nie ma do tego uprawnień.

Po reportażu o pani Halinie do redakcji zgłosiły się kolejne pacjentki chirurga. Kobiety przez prawie rok bały się mówić o chirurgu i swoich okaleczeniach. Do chwili, gdy zobaczyły nasz reportaż. Jedną z bohaterek była pani Katarzyna, której Wojciech D. zeszpecił piersi.  

Pani Katarzyna domaga się 45 tysięcy złotych zadośćuczynienia za wyrządzoną jej zdaniem krzywdę. Dwa miesiące temu spotkała się z Wojciechem D. na sali sądowej.

Kobieta chceukarania lekarza. Przed panią Katarzyną jeszcze kilka miesięcy walki.

Dodajmy, że nasza pierwsza bohaterka - pani Halina wygrała proces z Wojciechem D. Sąd nakazał zadośćuczynienie w wysokości 4 tysięcy złotych.

Reporter: Żanetta Kołodziejczyk e-mail (Telewizja Polsat)