Księża, celibat i kobiety

Księża, celibat i kobiety

Co dwudziesty ksiądz na świecie i co czwarty w Europie, to Polak. Do polskich seminariów diecezjalnych i zakonnych wstępuje rocznie około 1,4 tys. kandydatów. Co roku 150 polskich kapłanów i zakonnic zrzuca sutanny i habity, aby powrócić do świeckiego życia.

Celibat dla duchownych, jako powszechne prawo Kościoła Katolickiego wprowadził papież Grzegorz VIII dopiero w XI wieku.

Księża, którzy zrzucili sutannę i odeszli z kobietą nie mają powrotu do kapłaństwa. Złamali najważniejsze prawo: kościelne śluby. Otrzymują tak zwaną suspensę, czyli nie mogą przyjmować sakramentu komunii i nigdy nie wezmą ślubu kościelnego, nie będą spowiadać, choć są wyjątki.  

Tomasz Jaeschke odkąd zrzucił sutannę, zawsze chciał w pełni uczestniczyć w życiu kościoła. Nie mógł, dlatego przez lata starał się o dyspensę - czyli zniesienie kościelnego zakazu przyjmowania sakramentów, w tym sakramentu ślubu. Otrzymał ją dopiero po 1,5 roku.

Reporter: Maja Drexler e-mail  (Telewizja Polsat)