Przedsiębiorcza asystentka Andrzeja Pęczaka

Przedsiębiorcza asystentka Andrzeja Pęczaka

Andrzej Pęczak - pierwszy polski przedsiębiorczy parlamentarzysta, który zakończył swoją kadencję w areszcie. Pęczak był jednym z najbardziej wpływowych polityków. To on będąc łódzkim baronem SLD decydował o obsadzie stanowisk. Mimo że Pęczak od roku nie może wyjść z aresztu, jego współpracownicy nadal cieszą się intratnymi posadami w różnych instytucjach miasta.


Jedną z takich instytucji jest Łódzki Dom Kultury. Od sześciu lat wicedyrektorem ŁDK-u jest Halina B. Wcześniej była osobistą asystentką posła Andrzeja Pęczaka.

Bez trudu dotarliśmy do osób, które pamiętają panią Halinę z czasów wyborów do łódzkiego Sejmiku Wojewódzkiego w 1998 roku. Zbierała ona wtedy pieniądze dla SLD - mówiąc delikatnie - w dość dziwny sposób.  

Pani Halina odmawiała kwitowania pobieranych pieniędzy na kampanię wyborczą SLD. Dziś, jako wicedyrektor Łódzkiego Domu Kultury, zajmuje się przetargami. O swojej przeszłości woli nie rozmawiać przed kamerą.

Reporter: Łukasz Kurtz (Telewizja Polsat)