Domy na lotnisku

Domy na lotnisku

Budują domy, które mogą zostać zburzone. Mieszkańcy Świdnika Dużego Drugiego koło Lublina dostali od urzędników pozwolenia na budowę w miejscu, gdzie planowana jest rozbudowa Portu Lotniczego Lublin! Urzędnicy wydawali pozwolenia, bo w planach gminy nie ma jeszcze projektu rozbudowy lotniska. Nie wiadomo nawet czy projekt powstanie. Mieszkańcy Świdnika Dużego żyją w niepewności.

- Od każdego z mieszkańców zostaną odkupione nieruchomości, tak by nie byli stratni - zapowiada Grzegorz Muszyński, prezes Portu Lotniczego Lublin w Świdniku. 

Z początku mieszkańcy miejscowości Świdnik Duży koło Lublina nie chcieli uwierzyć. Dostawali od urzędników pozwolenia na budowę w miejscu, gdzie planowana jest rozbudowa Portu Lotniczego Lublin. Teraz nie wiedzą, co robić.   

- Wstrzymaliśmy się z dalszą budowę domu, nie będziemy inwestować w coś co zostanie zburzone. Jesteśmy zawieszeni w próżni - opowiada Bożena Denis, mieszkanka Świdnika Dużego.   

W takiej sytuacji, jak państwo Denis, jest kilkanaście innych osób. Niektórzy pozwolenie na budowę otrzymali w ciągu ostatnich miesięcy. Nikt nie wiedział, że zgodnie z planem rozbudowy Portu Lotniczego Lublin część działek położonych w Świdniku Dużym stanie się integralną częścią lotniska.  

- Wydajemy pozwolenia na budowę, opierając się na ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego danej gminy. Jeżeli nie ma zastrzeżeń do wydania pozwolenia na budowę i dokumentacja jest sporządzona zgodnie z ustaleniami tego planu, to mamy obowiązek to pozwolenie wydać - tłumaczy Lidia Koper, naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

W świetle prawa dziś w Świdniku Dużym mogłaby rozpocząć się budowa kolejnych domów. Tymczasem na planie Portu Lotniczego Lublin zamieszczonym w Internecie w tym miejscu ma przebiegać pas startowy. Jaka jest więc przyszłość tego osiedla? Próbowaliśmy to wyjaśnić w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. 

Prezes Portu Lotniczego Lublin zapewnił nas, że rozmowy z mieszkańcami rozpoczną się niebawem. Port Lotniczy czeka na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania gminy. Gmina czeka na informację z zarządu województwa. Mieszkańcy też czekają? Mają nadzieję, że już wkrótce dowiedzą się, gdzie będą mieszkać. * 

*

Reporter: Milena Sławińska

(Telewizja Polsat) skrót materiału (Telewizja Polsat)