Niewidomi proszą o pomoc

Niewidomi proszą o pomoc

Pani Anna Krakowska jest niewidoma. Jej syn Krzysztof traci wzrok. Mieszkają w kamienicy przy rynku miasta w Starogardzie Gdańskim. Oboje utrzymują się tylko z rent inwalidzkich. W sumie 1300 złotych miesięcznie. To zbyt mało na życie i bieżące opłaty.

Państwo Krakowscy są zameldowani w mieszkaniu komunalnym od 35 lat. Lokal jest własnością Zarządu Budynkami Mieszkalnymi w Starogardzie Gdańskim. Pani Anna i Pan Krzysztof zalegają z czynszem na ponad 5 tysięcy złotych. ZBM oddał sprawę do Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim o eksmisję i spłatę zadłużenia.  

Państwo Krakowscy chcą, aby ich mieszkanie zamieniono na mniejsze. Proszą o rozłożenie długu na raty. Starają się, jak mogą, aby spłacać wszystko na bieżąco, ale mają niewiele pieniędzy. Teraz mieszkają w bardzo złych warunkach. W domu nie ma ciepłej wody i centralnego ogrzewania. W tej sprawie interweniujemy u prezydenta Starogardu Gdańskiego i w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Rodzina Krakowskich czeka na pomoc. Liczy, że w końcu ich los się odmieni.

Reporter: Paulina Łosiewicz (Telewizja Polsat)