Pomóżmy rodzinie Majów

Pomóżmy rodzinie Majów

Państwo Zofia i Kazimierz Majowie z Gdańska mają pięcioro dzieci. Utrzymują się z zasiłku rodzinnego i renty pana Kazimierza.

Kilka lat temu rodzinę spotkała tragedia. Ich córka Agnieszka urodziła się z upośledzeniem umysłowym. Dziewczynka ma także niedowład nóg. Córka wymaga stałej opieki i lekarstw, na które bardzo często brakuje pieniędzy. Koszt pielęgnacji to tysiąc złotych.

Agnieszka jest rehabilitowana w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gdańsku. Jak twierdzą jej rehabilitanci, dziewczynka robi postępy. Rodzinie pomaga Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku. Gdyby nie pomoc ośrodka i życzliwych im ludzi, rodzina nie miałaby pieniędzy nawet na chleb. Państwo Majowie mają duże zadłużenie w Gdańskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych. Ich dług wraz z odsetkami wynosi ponad 17 tys. złotych. Rodzina nie ma pieniędzy na spłacenie tak dużej kwoty. Wkrótce grozi im eksmisja.  

Reporter: Paulina Łosiewicz (Telewizja Polsat)