Spór o las wart miliony

Wojciech Felskowski od 24 lat walczy o prawie 80 hektarów lasu w okolicach Kościerzyny, który został odebrany jego rodzinie przez władze komunistyczne. Teren wart jest około 8,5 miliona złotych, a spadkobierców jest ponad trzydziestu. Formalnie lasu nikt im nie odebrał i figurują w księdze wieczystej. Urzędnicy starostwa mają jednak swoją dokumentację.

- Po II wojnie światowej władze powiedziały mojej rodzinie, że ten las nie jest już jej własnością, ale skarbu państwa. Nigdy nie zostały wydane dokumenty, które były wymagane do przejęcia terenu na podstawie dekretu o reformie rolnej. Czyli nie zostało wydane zaświadczenie o przejęciu tych lasów na rzecz skarbu państwa. To zauważyły wszystkie sądy, które to rozpatrywały – mówi Wojciech Felskowski.

- Mój dziadek, Konrad Felskowski opowiadał, że jesteśmy współwłaścicielami, tylko że nie mamy sytuacji uregulowanej. Sprawa trwa już 24 lata, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Moja matka nie dożyła rozstrzygnięcia sprawy, ja mam nadzieję, że dożyję – dodaje Maria Paszylk-Plata, kuzynka Wojciecha Felskowskiego.

W księdze wieczystej prawie osiemdziesięciohektarowej, leśnej działki figuruje nazwisko Wojciecha Felskowskiego oraz innych spadkobierców. I nikogo więcej. Jednak urzędnicy w starostwie mają swoją dokumentację - rejestr gruntów. A w rejestrze jako użytkownik lasu pana Wojciecha wpisane jest Nadleśnictwo Kościerzyna.

- Cały te chaos wprowadziła ewidencja gruntów i budynków, gdzie bez podstawy prawnej wpisano skarb państwa. Ewidencja gruntów musi być odzwierciedleniem księgi wieczystej. A w niej był Kilian Felskowski – mówi Wojciech Felskowski.

Sprawę próbujemy wyjaśnić rozmawiając z Jerzym Borzyszkowskim, nadleśniczym Nadleśnictwa Kościerzyna.

Reporterka: Moja własność jest rzeczą świętą, więc dlaczego nadleśnictwo sobie uzurpuje prawo do czyjejś własności?
Nadleśniczy: My już blisko 70 lat gospodarujemy tym terenem.
Reporterka: Ale ja tak samo mogę sobie gospodarować u mojego sąsiada, uprawiać mu ogródek i powiedzieć, że to jest mój ogródek…
Nadleśniczy: Ja, jako nadleśniczy, jestem reprezentantem skarbu państwa. Nie mogę oddać tego terenu bez wyroku sądowego. W 1945 roku znacjonalizowano te grunty.
Reporterka: A teraz właściciele odzyskują te zabrane rzeczy, niesprawiedliwie zabrane.

Rok temu nadleśnictwo Kościerzyna wycięło półtora hektara lasu rodziny Felskowskich. Pan Wojciech mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Nadleśniczy zaprzecza. Twierdzi, że drzewa ścięto zgodnie z planem odnawiana lasu.

- My realizujemy plan urządzania lasu. Pieniądze z wycinki są przychodem Lasów Państwowych. To jest około 40-50 tysięcy złotych – mówi Jerzy Borzyszkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kościerzyna.

Wojciech Felskowski w imieniu wszystkich spadkobierców Kiliana Felskowskiego niejednokrotnie prosił urzędników starostwa o wykreślenie nadleśnictwa z rejestru gruntów. Idziemy z panem Wojciechem do starostwa. Niestety, nie udało nam się zastać starosty.

- W tej chwili wszystko zależy od starosty kościelskiego, który ma wykreślić użytkownika z rejestru gruntu. Zobowiązał go do tego i geodeta wojewódzki, i samorządowe kolegium odwoławcze, i główny geodeta kraju – mówi Wojciech Felskowski.

Gdy realizowaliśmy nasz reportaż, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku oddalił skargę nadleśnictwa w Kościerzynie o wstrzymanie wykreślenia jego z ewidencji gruntów. To już czwarte oddalenie.

- Jesteśmy właścicielami tego lasu, nie spocznę dopóki nie uzyskam prawa władania nim -  zapowiada Wojciech Felskowski.*

* skrót materiału

Reporterka: Ewa Pocztar-Szczerba

epocztar@polsat.com.pl