Urzędnicy chcą 3 mln zł – pracę straci ponad 100 osób

Dramat pracowników spółdzielni inwalidów w Dynowie koło Rzeszowa. Jeśli urzędnicy nie wykażą dobrej woli, ponad 100 osób straci pracę, a zakład szyjący odzież upadnie. Kiedy spółdzielnia wpadła w kłopoty przez nieuczciwego kontrahenta, ZUS zgodził się, by zapłatę składek za pracowników rozłożyć na raty. Nikt nie przewidział, że z tego powodu zakład będzie musiał zwrócić 3 mln zł dofinansowania od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Pieniądze, które nam dali, miały trafić do inwalidów i one do inwalidów trafiły. Do nikogo innego! Nikt nie

zabrał tych pieniędzy – mówi Mariola Pełcherek, pracownica spółdzielni.

Spółdzielnia inwalidów w Dynowie istnieje od 1952 roku. Zatrudnienie znajduje w niej blisko 150 osób, w tym

wiele z orzeczeniami o niepełnosprawności. W 2013 roku spółdzielnia znalazła się w trudnej sytuacji przez

jednego z kontrahentów, który nie wypłacił pieniędzy.

- Każda z nas poczuła się oszukana, bo to były nasze, wypracowane pieniążki. Produkt został uszyty, sprzedany,

a pieniążki nie wpłynęły do tej pory – mówi Bożena Banaś, pracownica spółdzielni inwalidów.

Ówczesny zarząd spółdzielni stanął przed trudnym wyborem: albo zapłacić pensje pracownikom, albo składki do

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. By ratować firmę przed upadłością, władze spółdzielni podpisały porozumienie z

ZUS o płatności składek w trybie ratalnym. Później firma została skontrolowana przez urzędników.

- Po kontroli okazało się, że jeżeli nie był płacony w terminie ZUS, to nie mogliśmy sięgać po dofinansowanie z

PFRON-u na wynagrodzenia dla osób niepełnosprawnych – tłumaczy Alicja Kopacka, kierownik produkcji spółdzielni

inwalidów w Dynowie.

Mimo porozumienia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, niepłacone terminowo składki wbiły gwóźdź do trumny

spółdzielni. Dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oznaczało to, że pracodawca

nienależnie pobrał świadczenie do wynagrodzeń pracowników. PFRON nakazał zwrot pobranego dofinansowania wraz z

odsetkami - prawie 3 miliony złotych.

- Jest ustawa, że ten dług będzie mógł być rozłożony na 10 lat, chociaż to i tak jest dla nas ogromna kwota, bo

co miesiąc musielibyśmy spłacać około 30 tysięcy zł. Produkcja jest mało opłacalna, żeby takie kwoty pozyskać –

mówi Alicja Kopacka, kierownik produkcji spółdzielni inwalidów w Dynowie.

Spółdzielnia jest w stanie likwidacji, musiała zwolnić już 20 osób. Reszta pracujących boi się o swoje

stanowiska pracy i brak możliwości zatrudnienia w innym miejscu. Jeśli dyrekcja PFRON nie umorzy choć części

nienależnie pobranych świadczeń, spółdzielnia upadnie, a ponad 100 osób straci pracę.

To stanowisko PFRON: „Spółdzielnia  Inwalidów  im.  Jana  Kilińskiego,  będzie  mogła wystąpić o zastosowanie

ulgi w formie umorzenia w części lub w całości odsetek od nienależnie pobranych środków PFRON  tytułem

dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, pod warunkiem spłaty kwoty głównej (1 400 000 pln)

oraz rozłożenia  na  raty  spłaty  nienależnie  pobranego dofinansowania lub odroczenia terminu ich płatności.”

- Założyłem sobie cel, żeby wyprowadzić spółdzielnię na prostą, bo widzę tutaj zaangażowanie ludzi, widzę

podejście załogi, jest zmobilizowana, chce tutaj pracować. W obrębie od Rzeszowa do Przemyśla nie ma takiego

zakładu pracy, w takiej branży. Podejrzewam, że ludzie nie mogliby znaleźć innego miejsca pracy – mówi

Stanisław Paściak, likwidator spółdzielni inwalidów.

- Kobiety są tuż przed 50-tką, bo nie jesteśmy młodą kadrą. Ciężko będzie o pracę. Sytuacja jest dla nas

dramatyczna – mówi Jolanta Sieńko, pracownica spółdzielni inwalidów.

- Mam takie poczucie niesprawiedliwości. Gdyby te pieniądze były gdzieś wyprowadzone z zakładu, to jeszcze

można by się z tym pogodzić, ale te pieniądze poszły na wypłaty dla osób zatrudnionych w naszej firmie, osób

niepełnosprawnych – podsumowuje Alicja Kopacka, kierownik produkcji spółdzielni inwalidów w Dynowie.*

* skrót materiału

Reporter: Klaudia Szumielewicz-Szklarska

kszumielewicz@polsat.com.pl